skip to main content

Pori'r archifau

XD38/90

1. Hon. Peter Robert Drummond Burrell of Drummond Castle, co. Perth. 2. Gwen Edwards of Llanrwst, co. Denbs., widow. AGREEMENT for the purchase of a dwelling-house with ground rent, pa. Llanrwst. Consideration: £200.


Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.