skip to main content

Pori'r archifau

XD38/87

COUNTERPART LEASE for a term of 3 lives of land for building a house, pa. Llanrwst. Rent: £1.10.0d. p.a..


Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.