skip to main content

Pori'r archifau

XD38/59

1. Rt. Hon. Baroness Willoughby de Eresby. 2. Ecclesiastical Commissioners of England. GIFT of land situated between the Dolwyddelen to Ffestiniog road and the vicarage garden, to build a church called The Church of St. Elizabeth, Dolwyddelen, by a series of Acts for building churches.


Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.