skip to main content

Pori'r archifau

XD38/56

1. Cecil F.R. Jennings, Alexander Douglas, Rev. Henry Stern. 2. Thomas C. Pritchard. COPY LEASE for a term of 7 years of premises at Pont-y-cyfing, Capel Curig, at a rent of £30 p.a..


Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.