skip to main content

Pori'r archifau

XD38/54

1. Representative Body of the Church in Wales. 2. Rt. Hon. Earl of Ancaster. CONVEYANCE of land and buildings part of Bryntyrch Farm, pa. Capel Curig and land called Cefn Bryntyrch Mountain. Consideration: £2,200.


Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.