skip to main content

Pori'r archifau

XD38/53

1. Rt. Hon. Earl of Ancaster. 2. John Thomas Platt of Cowes, Isle of Wight, stationer. COUNTERPART LEASE for a term of 99 years of land near the messuage and mill called Brynderwen, pa. Betws-y-Coed. Rent: £3.3.0d. p.a.. Plan.


Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.