skip to main content

Pori'r archifau

XD38/18

1. Rt. Hon. Baroness Willoughby de Eresby. 2. Betws-y-Coed Gas and Coke Co. Ltd. LEASE for a term of 60 years of land pa. Betws-y-Coed, at a rent of £10 p.a. Plan.


Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.