skip to main content

Pori'r archifau

XD38/14

FIRE POLICY taken out by Hannah McCulloch of Betws-y-Coed, widow, with the Atlas Assurance Co. Ltd. for Elsi Cottage, Betws-y-Coed.


Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.