skip to main content

Pori'r archifau

XD38/13

1. Charles Matthew Wilson of Pendeford, co. Stafford, farmer. 2. Sarah Evans of Betws-y-Coed, wife of William Evans.3. Hannah McCulloch of Betws-y-Coed, widow. TRANSFER of Mortgage (of 30 Nov. 1895) of [Elsi Cottage], for securing £400 and interest. Endorsed: FURTHER CHARGE, 4 May 1904, to secure £30 and interest.


Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.