skip to main content

Pori'r archifau

XD38/12

1. Richard James of Llanrwst, co. Denbs., gent. 2. Sarah Evans of Betws-y-Coed, wife of William Evans, builder. 3. Henry Wilson of Pendeford, co. Stafford, gent. TRANSFER of Mortgage (of 23 July 1888) of [Elsi Cottage], pa. Betws-y-Coed, for securing £300 and £100 and interest.


Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.