skip to main content

Pori'r archifau

XD38/11

1. Edward Evans and Mary Ann Davies of Llanrwst, co. Denbs., widow. 2. Sarah Evans of Betws-y-Coed, wife of William Evans, builder. ASSIGNMENT of Lease (of 18 Oct. 1889) of [Elsi Cottage], pa. Betws-y-Coed. Consideration: £50.


Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.