skip to main content

Pori'r archifau

XD38/10

1. Llewellyn Hugh Jones, Official Receiver in Bankruptcy. 2. Edward Evans and Robert Davies. NOTICE of Assignment of Lease (of 18 Oct. 1889) of [Elsi Cottage], pa. Betws-y-Coed.


Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.