skip to main content

Pori'r archifau

XD38/9

1. Llewellyn Hugh Jones, Official Receiver in Bankruptcy of Chester and trustee of the estate of William Evans of Betws-y-Coed. Edward Evans of Tuhwntigroes Llanwrhychwyn, pa. Trefriw, quarry foreman and Robert Davies of Penybryn Hotel, Llanrwst, co. Denbs., hotel keeper. ASSIGNMENT of Lease (of 30 Nov. 1883) for the residue of a term of 99 years of property [Elsi Cottage], pa. Betws-y-Coed, at a rent of £8.8.0d. p.a. and a mortgage debt of £300 and interest. Consideration: £50.


Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.