skip to main content

Pori'r archifau

XD38/8

1. William Evans of Betws-y-Coed, builder.2. Richard James of Dyffryn Aur, Llanrwst, co. Denbs., gent. MORTGAGE [Demise for the residue of a term of 99 years] of land for building a house, pa. Betws-y-Coed, for securing £300 and interest.


Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.