skip to main content

Pori'r archifau

XD38/7

1. Rt. Hon. Baroness Willoughby de Eresby. William Evans of Betws-y-Coed, joiner. COUNTERPART LEASE for a term of 99 years of land in pa. Betws-y-Coed as in XD38/6. ent: £8.8.0d. p.a..Plan.


Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.