skip to main content

Pori'r archifau

XD38/5

1. Rt. Hon. Baroness Willoughby de Eresby. 2. Robert Jones of Bettws-y-Coed, confectioner. COUNTERPART LEASE for a term of 99 years of land for building a messuage, at Pyllan Field by Bronllan, pa. Betws-y-Coed. Rent: £10 p.a..Plan.


Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.