skip to main content

Pori'r archifau

XD38/3

1. Rt. Hon. Baroness Willoughby de Eresby. 2. John Roberts of Bronllan, pa. Betws-y-Coed. COUNTERPART LEASE for a term of 60 years of land at Bronllan, pa. Bettws-y-Coed. Rent: £6.6.0d. p.a..Plan.


Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.