skip to main content

Pori'r archifau

XD38/2

1. Rt. Hon. Baron Willoughby de Eresby. 2. Rev. John Owen of Betws-y-Coed. COUNTERPART LEASE for a term of 99 years of dwellings called Bodhyfryd and BrynTawel, pa. Betws-y-Coed.Rent: £9.9.0d. p.a..Plan.


Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.