skip to main content

Pori'r archifau

XD38/1

MANOR COURT BOOK of Maen Homan (Nant Conway) inc. jury lists, presentments, constables’ appointments and bailiffs’ warrants.


Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.