skip to main content

Pori'r archifau

ZDDQ/1

Casgliad Plas y Bryn, Llanbedr Collection

Teitl EitemDisgrifiadDyddiad Archif
Z/DDQ/1 PLANS of Plas y Bryn  n.d.
Z/DDQ/2 CORRESPONDENCE re Income Tax 1915-1916  1916
Z/DDQ/3 ACCOUNTS : data for ascertaining amount on Schedule B and copies of other financial transactions and answers to queries  1916 Dec.23
Z/DDQ/4 ACCOUNTS (for taxation purposes) of Plas y Bryn, Llanbedr  1916 Dec. 23
Z/DDQ/5 INSTRUCTIONS and NOTES re Taxation Accounts  1917 Jan. 13
Z/DDQ/6 SUMMARY of cattle, sheep and pigs sold 1922-1929 on Plasybryn Farm  1929
Z/DDQ/7 ESTATE ACCOUNTS for the Executors of William Jones, dec’d., Plas y Bryn, Llanbedr  1945-1952
Z/DDQ/8 NOTE BOOK of Ellis Jones, Plas y bryn, Llanbedr recording animals shot in the shooting seasons between 1950-1955  1955
Z/DDQ/9 CASH BOOK of Plasybryn Farm, Llanbedr.Enclosed stock valuation of Plasybryn farm 29 Sept., 1963  1957-1963
Z/DDQ/10 ACCOUNT BOOK containing records of Sale of Live and Dead Farm Stock at Plasybryn, Llanbedr for Trustees of W. Jones, Senior, dec’d on Tuesday 13 October, 1964  c. 1964
Tudalen 1 o 12: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »

Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.