skip to main content

Pori'r archifau

Z/CDU

Papurau Ychwanegol Plwyf Eglwysig Llanfachraeth. Llanfachraeth Ecclesiastical Parish Additional Papers

Teitl EitemDisgrifiadDyddiad Archif
Z/DCU/2/1 LETTER from D Bonner Jenkins, vicar of Llanfachreth relating to the Llanfachreth burial ground  n.d.
Z/DCU/2/2 QUESTIONNAIRE from The Office of The Secretary, Ministry of Health, Whitehall, London relating to the provision of new burial ground (2 copies unfilled)  n.d.
Z/DCU/2/3 RECORD of the marriage entry of Evan Evans, Ffridd Goch and Ellinor Williams, Coed Mawr, Llanfachreth  1843 June 10
Z/DCU/2/4 LETTER and copy of regulations from The Ecclesiastical Commissioners as to the quarterly instead of half-yearly instalments  1899 April 20
Z/DCU/2/5 BUNDLE of certificates of registry of death and notification of death for the Llanfachreth and Dolgellau area  1902-1928
Z/DCU/2/6 1. The Vicar and Churchwardens of Llanfachreth 2. Ecclesiastical Insurance Office Ltd.. Employers’ Liability Policy  1910 Oct. 18
Z/DCU/2/7 LETTERS relating to Llanfachreth Churchyard  1919-20
Z/DCU/2/8 LETTER (copy) from William Wilding Jones, Granville House, Arundel St., Strand WC2 to R. H. Chichester, Esq., relating to a deed of gift of additional land at Llanfachreth Churchyard  1921 Jan. 26
Z/DCU/2/9 LETTERS from the Rev. John Harris to Mrs Enthoven  1921-22
Z/DCU/2/10 LETTER from The Imperial War Graves Commission relating to the erection of a grave headstone in Llanfachreth Churchyard  1927 Nov. 29
Tudalen 1 o 11: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.