skip to main content

Pori'r archifau

Z/DCU/2/8

LETTER (copy) from William Wilding Jones, Granville House, Arundel St., Strand WC2 to R. H. Chichester, Esq., relating to a deed of gift of additional land at Llanfachreth Churchyard


Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.