skip to main content

Pori'r archifau

Xtest

Temporary Catalogue

Teitl EitemDisgrifiadDyddiad Archif
Z/CDU Papurau Ychwanegol Plwyf Eglwysig Llanfachraeth. Llanfachraeth Ecclesiastical Parish Additional Papers   
ZDDQ/1 Casgliad Plas y Bryn, Llanbedr Collection   
XD38 Casgliad Ystad Gwedir, Dyffryn Conwy Gwydir Estate Collection, Conwy Valley   
XD2Add    
XD14/5 Archifau Cwmni Dwr Porthmadog The Porthmadog Waterworks Company Archive   
XD70 Ellis Davies Solicitors   
XG2 Add Bodfuan   
Z/M4822 Cagliad Elizabeth Watkin Jones. Pwyllgor Amddiffyn Capel Celyn   
XD94 Casgliad Parch Stanley Williams a Dr Gwilym Arthur Jones Papers of Stanley Williams and Dr Gwilym Arthur Jones   

Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.