skip to main content

Pori'r archifau

Teitl EitemDisgrifiadDyddiad Archif
Lluniau/Photographs Casgliadau Lluniau / Photograph Collections   
Dogfennau/Documents Casgliadau Dogfennau / Document Collections   

Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.