Search results: 3

Pages: [1]

Reference Number Description Location
C07A/0830/15/CC GWAITH RHOLI COEDLAN GYMUNEDOL COED DOCTOR , LLANBERIS ( GLYNRHONWY A30 - W1 ) / COEDLAN GYMUNEDOL COED DOCTOR /, COED DOCTOR COMMUNITY WOODLAND, LLANBERIS, CAERNARFON, GWYNEDD, LL55 4AX
C16/0737/15/SC barn sgrinio o cysylltu grid / Screeing opinion grid connection Glyn Rhonwy, Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, LL554EL
C16/0886/15/LL Cyswllt grid / Grid connection Glyn Rhonwy Pumped Storage, Glyn Rhonwy, Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4EL