Chwiliwch am geisiadau cynllunio, barn sgrinio / sgopio neu asesiad effaith amgylcheddol yng Ngwynedd o'r 1af o Ebrill 1996 ymlaen. I weld ceisiadau cynllunio cyn y dyddiad hwn ffoniwch 01766 771 000. Mae'r wybodaeth yn cael ei diweddaru pob dydd am 01:00

Chwilio Cyffredinol

Nodwch gyfeirnod y cais cynllunio (naill ai yn llawn neu yn rhannol) e.e. C05A/0001/11/HY. Os nad ydych yn rhoi y cyfeirnod yn llawn, rhowch * yn lle y darn nad ydych yn ei wybod e.e. Os yn chwilio am gyfeirnod sy'n dechrau 02 rhowch 02*. Nodwch leoliad/disgrifiad gan ddefnyddio dyfynodau ar gyfer lleoliad gyda mwy nag un gair e.e. "Borth y Gest"


Rhif Cyf.:
Disgrifiad:

Lleoliad:
Cymuned:Chwilio Dyddiad

Dyddiad Cofrestrwyd: (dd/mm/bbbb)

o: Calendar
i: Calendar

Dyddiad Penderfynwyd: (dd/mm/bbbb)

o: Calendar
i: Calendar

Dyddiad Cyflwyno Apêl: (dd/mm/bbbb)

o: Calendar
i: Calendar

Dyddiad Dyfarniad Apêl: (dd/mm/bbbb)

o: Calendar
i: Calendar