Your search returned 16 matches.

Pages : [1] 2

Reference number Description Location
C18/0975/18/LL Estyniad i'r sied amaethyddol / Extension to the agricultural shed FFERM TY MAWR, LLANDDEINIOLEN, GWYNEDD, LL55 3AD
C18/1083/41/LL estyniad / extension Bryn Tirion, Chwilog, Pwllheli, LL536NZ
C18/1161/35/LL Ty / Dwelling Tir ger / Land by Tanygrisiau Terrace, Criccieth, Gwynedd, LL520DL
C18/1169/41/YA Adeiladu sied amaethyddol / Construction of agricultural shed Lon Las, Llangybi, Pwllheli, LL536DQ
C18/1170/18/CR Trosi adeiladau allanol / Conversion of outbuildings Tyddyn Berth, Bethel, Caernarfon, LL55 3PS
C18/1181/09/LL Estyniad / Extension Uned 7-8, Pendre House, Ystad Ddiwydiannol Pendre, Tywyn, Gwynedd, LL369LW
C18/1183/08/LL Maes gwersylla / Camping site Maes Parcio/Car Park, Portmeirion, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6ER
C18/1185/42/LL cabanau bugail / shepherd huts Dwyryd, Rhodfa'r Mor, Nefyn, Pwllheli, LL536EB
C18/1188/37/LL ty / house Garage behind Plas yr Eifl, Lon Plas yr Eifl, Trefor, Gwynedd, LL545NA
C18/1198/45/AM datblygiad presewyl / residential development Cyn Gae Hoci / Former Hockey Field, Allt Salem, Pwllheli, Gwynedd, LL535UB