Your search returned 23 matches.

Pages : [1] 2 3

Reference number Description Location
C18/0834/46/LL ty newydd / new house Morfa Cottage, Llangwnadl, Pwllheli, LL538NT
C18/1016/15/LL Estyniad / Extension 83, Maes Padarn, Llanberis, Caernarfon, LL554TD
C18/1080/43/LL diwygio amod 6 / vary condition 6 - C15/0495/43/LL Parc Carafanau A Cwrs Golff Gwynus, Pistyll, Pwllheli, Gwynedd, LL536LY
C18/1116/11/LL Uned echdyniad / Extraction unit Yr Hen Glan, Glanrafon, Bangor, Gwynedd, LL571LH
C18/1128/24/LL Gosod paneli solar / Provision of solar panels Tyn Lon, Rhostryfan, Caernarfon, LL547NE
C18/1140/30/CR Newid defnydd ac estyniad i adeilad / Change of use and extension Plas a Capel Carmel, Anelog, Pwllheli, Gwynedd, LL538LL
C18/1141/39/LL ffenestri gromen cefn / rear dormer windows 68, Cae Du Estate, Abersoch, Pwllheli, LL537DJ
C18/1146/26/LL estyniad / extension Modurdy Gwalia, Caeathro, Caernarfon, Gwynedd, LL552SS
C18/1147/23/DA diwygiad ansylweddol / non-material amendment Capel Bryngwyn, Ffordd Bryngwyn, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL554AP
C18/1151/20/LL Estyniad / Extension 6, Y Wern, Y Felinheli, LL564TX