Your search returned 12 matches.

Pages : [1] 2

Reference number Description Location
C18/1022/36/LL codi sied amaethyddol / erection of agricultural shed Tir ger / Land by Clawdd Rhos, Golan, Gwynedd, LL519YY
C18/1098/17/CR Estyniad / Extension The Studio, 1, Penrallt Villas, Lon Cefn Glyn, Y Groeslon, Caernarfon, Gwynedd, LL547UF
C18/1100/17/LL Estyniad / Extension The Studio, 1, Penrallt Villas, Lon Cefn Glyn, Y Groeslon, Caernarfon, Gwynedd, LL547UF
C18/1138/30/LL Newid defnydd ac ymestyn adeilad / Change of use and extension Plas a Capel Carmel, Anelog, Pwllheli, Gwynedd, LL538LL
C18/1200/24/LL codi ystafell haul / erection of conservatory Garth Y Glo, Llanwnda, Caernarfon, LL547UY
C19/0029/35/LL Estyniadau/ Extensions Linden Lea, Lon Ednyfed, Criccieth, LL520LD
C19/0033/11/CT Torri Coed/ fel trees 1, Pendyffryn, Rhodfa Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 2HH
C19/0043/30/LL estyniad / extension Llannerch, Aberdaron, Pwllheli, LL538BE
C19/0044/42/LL stiwdio / studio Clydfan, Lon Groesffordd, Edern, Pwllheli, LL538YU
C19/0045/16/LL Ty newydd / New dwelling Ty'r Ysgol, Tregarth, Bangor, Gwynedd, LL57 4PG