Your search returned 30 matches.

Pages : [1] 2 3

Reference number Description Location
C15/0553/11/AC Rhyddhau amod 9 - C13/0995/11/LL - Discharge condition 9 137, High Street, Bangor, LL571NT
C18/0952/25/LL Swyddfeydd dros dro / Temporary office Snowdon House, Ysbyty Gwynedd, Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd, LL572PL
C18/1154/04/CR Addasiadau mewnol ac allanol / Internal and external alterations Capel Saron, Heol Yr Eglwys, Llandderfel, LL23 7HW
C18/1155/04/LL Newid defnydd a throsi adeilad / Change of use and conversion of building Capel Saron, Heol Yr Eglwys, Llandderfel, LL23 7HW
C18/1158/04/LL 3 uned wyliau gyda llety rheolwr / 3 holiday units and managers accomodation Beudy Bryn Banon, Llanfor, Y Bala, Gwynedd, LL237DP
C18/1165/46/RC diddymu 106 / discharge 106 Hen Efail, Dinas, Pwllheli, Gwynedd, LL538SP
C18/1171/18/LL Newid defnydd / Change of use Tyddyn Berth, Bethel, Caernarfon, LL55 3PS
C18/1176/18/LL Codi ty / Erection of dwelling Tir wrth yml Monfa Cottage, Brynrefail, Caernarfon, Gwynedd, LL553NP
C18/1179/04/LL Adeiladu ty amaethyddol / Construction of agricultural dwelling Ty'n y Llechwedd, Llandderfel, Y Bala, Gwynedd, LL237HG
C18/1190/22/AC Rhyddhau amodau / Discharge conditions -1,3,7,11,14,23,24,27&28 - C17/0455/22/LL Cae Efa Lwyd, Ffordd Clynnog, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL546PB