Your search returned 31 matches.

Pages : [1] 2 3 4

Reference number Description Location
C14/0386/24/LL Adnewyddu caniatad rhif C08A/0568/24/LL/Renewal permission C08A/0568/24/LL Tir yng nghefn/Land to rear of Tan y Celyn, Swn y Mor a Talardd, Llanwnda, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7YN
C17/0210/38/CR Dymchwel lolfa haul bresennol ac adeiladu estyniad unllawr newydd ynghyd ag adda Plas Glynyweddw, Glynyweddw, Llanbedrog, Gwynedd, LL53 7TT
C18/0084/11/LL Full planning application for engineering operations to deliver an extended rip- Hen Iard Gychod Dickies - Former Dickies Boatyard, Beach Road, Bangor, Gwynedd, LL57 2SZ
C18/0450/44/LL Codi un ty marchnad lleol / Erection of 1 local market dwelling Garreg Goch, Morfa Bychan, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9YD
C18/0451/23/AC Rhyddhau Amod 4 / Discharge Condition 4 Plot 1 Former Hafod Garage Site, Llanrug, Caernarfon, LL554AN
C18/0452/23/AC Rhyddhau amod 6 / Discharge condition 6 - C16/0949/23/LL Plot 8 Former Hafod Garage Site, Llanrug, Caernarfon, LL554AN
C18/0722/41/LL Gosod 15 carafan symudol / Provision of 15 touring caravans Fferm Afonwen, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd, LL536TX
C18/0799/17/LL Dymchwel siediau a chodi siediau newydd / Demolish sheds & erect new sheds Coleg Glynllifon, Llandwrog, Caernarfon, Gwynedd, LL545DY
C18/0834/46/LL ty newydd / new house Morfa Cottage, Llangwnadl, Pwllheli, LL538NT
C18/0942/23/LL Datblygiad preswyl / Residential development Tir / Land at Cae'r Eglwys, Ffordd Llanberis, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL554JA