Rhif Cyfeirnod Cais Cynllunio: C19/0414/18/LL

Rhif Cyfeirnod Porth Cynllunio:

Lleoliad y Safle: Rhiwlas Wastewater Treatment Works, Rhiwlas, Bangor, Gwynedd, LL57 4EN

Dyddiad Cofrestru: 01-May-2019

Math o Gais: Llawn - Cynllunio/Full - Planning

(Noder - Os yw'r math o gais yn Farn sgrinio / sgopio: Nid yw hwn yn gais cynllunio ond yn hytrach yn gofyn am farn y Cyngor ynglŷn â'r angen neu beidio am Asesiad Effaith Amgylcheddol)

Ward: Penisarwaun

Cymuned: Llanddeiniolen

Bwriad: Ymestyn safle gwaith trin dwr presennol ar gyfer gosod cyfarpar offer a thirweddu / Extend existing water treatment works so as to accommodate ancillary equipment and landscaping

Statws: Cais wedi eu penderfynu / Application Decided Caniatawyd gydag Amodau/Approved with Conditions

Rhowch sylw ar y cais hwn: Mae'r cais yma wedi ei benderfynu'n barod. Ni ellir rhoi sylwadau.

Ymgeisydd

Enw: Dwr Cymru

Cyfeiriad: Northern Area Office, Dinas, Llanwnda, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5UB

Asiant

Enw: Caulmert Ltd

Cyfeiriad: 8, St Georges Court, Altrincham Business Park, Dairyhouse Lane, Altrincham, Chesire, WA14 5UA
Manylion Penderfyniad

Penderfyniad - Gweler y dyfarniad o dan tab Gweld Dogfennau

Penderfyniad: Caniatawyd gydag Amodau/Approved with Conditions

Dyddiad Penderfyniad: 01-Jul-2019

Manylion Apêl

Nid oes manylion apêl ar gyfer y cais hwn