Rhif Cyfeirnod Cais Cynllunio: C19/0355/17/LL

Rhif Cyfeirnod Porth Cynllunio:

Lleoliad y Safle: 7, Beddgwenan Estate, Llandwrog, Caernarfon, LL545LL

Dyddiad Cofrestru: 05-Apr-2019

Math o Gais: Llawn - Cynllunio/Full - Planning

(Noder - Os yw'r math o gais yn Farn sgrinio / sgopio: Nid yw hwn yn gais cynllunio ond yn hytrach yn gofyn am farn y Cyngor ynglŷn â'r angen neu beidio am Asesiad Effaith Amgylcheddol)

Ward: Groeslon

Cymuned: Llandwrog

Bwriad: Cais ar gyfer addasur to ar flaen yr eiddo er mwyn creu estyniad i'r ty presennol/ Application for the alteration of the roof at the front of the building in order to facilitate on extension to the existing property.

Statws: Cais wedi eu penderfynu / Application Decided Caniatawyd gydag Amodau/Approved with Conditions

Rhowch sylw ar y cais hwn: Mae'r cais yma wedi ei benderfynu'n barod. Ni ellir rhoi sylwadau.

Ymgeisydd

Enw: Mr Gruffydd Elfyn Owen

Cyfeiriad: 7, Beddgwenan Estate, Llandwrog, Caernarfon, LL545LL

Asiant

Enw:

Cyfeiriad:
Manylion Penderfyniad

Penderfyniad - Gweler y dyfarniad o dan tab Gweld Dogfennau

Penderfyniad:

Dyddiad Penderfyniad: 10-Jun-2019

Nid oes penderfyniad wedi ei wneud ar y cais hyd yma
Manylion Apêl

Nid oes manylion apêl ar gyfer y cais hwn