Rhif Cyfeirnod Cais Cynllunio: C19/0338/42/LL

Rhif Cyfeirnod Porth Cynllunio:

Lleoliad y Safle: Bwthyn Bridyn, Lon Bridin, Morfa Nefyn, Pwllheli, LL536BY

Dyddiad Cofrestru: 04-Apr-2019

Math o Gais: Llawn - Cynllunio/Full - Planning

(Noder - Os yw'r math o gais yn Farn sgrinio / sgopio: Nid yw hwn yn gais cynllunio ond yn hytrach yn gofyn am farn y Cyngor ynglŷn â'r angen neu beidio am Asesiad Effaith Amgylcheddol)

Ward: Morfa Nefyn

Cymuned: Nefyn

Bwriad: Estyniad porth blaen, addasiadau i'r to ac ymestyn adeilad allanol i greu anecs / Front porch extension, alterations to roof and extend outbuilding to create annexe

Statws: Cais wedi eu penderfynu / Application Decided Caniatawyd gydag Amodau/Approved with Conditions

Rhowch sylw ar y cais hwn: Mae'r cais yma wedi ei benderfynu'n barod. Ni ellir rhoi sylwadau.

Ymgeisydd

Enw: Jim Cooper

Cyfeiriad: Bwthyn Bridyn, Lon Bridin, Morfa Nefyn, Pwllheli, LL536BY

Asiant

Enw: WRAY architects

Cyfeiriad: Tancoed, Boduan, Pwllheli, LL538YE
Manylion Penderfyniad

Penderfyniad - Gweler y dyfarniad o dan tab Gweld Dogfennau

Penderfyniad: Caniatawyd gydag Amodau/Approved with Conditions

Dyddiad Penderfyniad: 02-Sep-2019

Dogfennau

Dim dogfennau i'r cais hwn

 
Manylion Apêl

Nid oes manylion apêl ar gyfer y cais hwn