Rhif Cyfeirnod Cais Cynllunio: C19/0323/11/LL

Rhif Cyfeirnod Porth Cynllunio:

Lleoliad y Safle: 233-235, Stryd Fawr, Bangor, Gwynedd, LL571PA

Dyddiad Cofrestru: 28-Mar-2019

Math o Gais: Llawn - Cynllunio/Full - Planning

(Noder - Os yw'r math o gais yn Farn sgrinio / sgopio: Nid yw hwn yn gais cynllunio ond yn hytrach yn gofyn am farn y Cyngor ynglŷn â'r angen neu beidio am Asesiad Effaith Amgylcheddol)

Ward: Deiniol

Cymuned: Bangor

Bwriad: Addasu'r llawr cyntaf a'r ail ar gyfer 8 uned breswyl hunan gynhaliol ynghyd a newidiadau i edrychiad blaen yr adeilad / Conversion of first and second floor into 8 self-contained residential units together with alterations to the front elevation of the building

Statws: Cais wedi eu penderfynu / Application Decided Caniatawyd gydag Amodau/Approved with Conditions

Rhowch sylw ar y cais hwn: Mae'r cais yma wedi ei benderfynu'n barod. Ni ellir rhoi sylwadau.

Ymgeisydd

Enw: MJF Pension Trustee Ltd

Cyfeiriad: CARE OF AGENT

Asiant

Enw: Penseiri Russell Hughes

Cyfeiriad: 56 Bridge Street, Llangefni, Ynys Mon, LL777HH
Manylion Penderfyniad

Penderfyniad - Gweler y dyfarniad o dan tab Gweld Dogfennau

Penderfyniad: Caniatawyd gydag Amodau/Approved with Conditions

Dyddiad Penderfyniad: 01-Jul-2019

Manylion Apêl

Nid oes manylion apêl ar gyfer y cais hwn