Planning Application Reference Number: C19/0306/03/DA

Planning Portal Reference Number:

Site Location: 3 Pant yr Onnen, Ffordd Glanypwll, Rhiwbryfdir, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3LN

Registration Date: 08-Apr-2019

Application Type: Diwygiadau Ansylweddol/Minor Amendments

(Note: if the application type is Screening / scoping opinion: This is not a planning application, it is a request for the Council's opinion whether an Environmental Impact Assessment is required or not)

Ward: Bowydd a Rhiw

Community: Ffestiniog

Proposal: Diwygiad ansylweddol i ganiatad rhif C13/0288/03/LL er mwyn adeiladu estyniad llai gyda gorffeniad rendr gwyn yn lle carreg naturiol fel y caniatawyd/ Non material amendment to approval C13/0288/03/LL in order to construct a smaller extension with white rendr instead of natural stone finish as approved.

Status: Cais wedi eu penderfynu / Application Decided Caniatawyd gydag Amodau/Approved with Conditions

Comment: This application has already been decided. You cannot comment on it

Applicant

Name: Mr J Daniels

Address: 3 Pant yr Onnen, Ffordd Glanypwll, Rhiwbryfdir, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3LN

Agent

Name:

Address: 3, Commercial Square, HEOL YR EGLWYS, BLAENAU FFESTINIOG, LL41 3HP
Decision Details

Decision - See the Decision Notice on the View Documents tab

Decision: Caniatawyd gydag Amodau/Approved with Conditions

Decision Date: 11-Jun-2019

Appeal Details

There are no appeal details for this application