Rhif Cyfeirnod Cais Cynllunio: C19/0305/03/LL

Rhif Cyfeirnod Porth Cynllunio:

Lleoliad y Safle: 1, Bron Ddwyryd, Blaenau Ffestiniog, LL41 3EN

Dyddiad Cofrestru: 24-Apr-2019

Math o Gais: Llawn - Cynllunio/Full - Planning

(Noder - Os yw'r math o gais yn Farn sgrinio / sgopio: Nid yw hwn yn gais cynllunio ond yn hytrach yn gofyn am farn y Cyngor ynglŷn â'r angen neu beidio am Asesiad Effaith Amgylcheddol)

Ward: Diffwys a Maenofferen

Cymuned: Ffestiniog

Bwriad: Estyniad cefn deulawr a lolfa haul ochr / Two storey rear extension and side conservatory

Statws: Cais yn digwyl canlyniad Apel / Application under appeal

Rhowch sylw ar y cais hwn: Mae'r cais yma wedi ei benderfynu'n barod. Ni ellir rhoi sylwadau.

Ymgeisydd

Enw: Mr S Lavery

Cyfeiriad: 1, Bron Ddwyryd, Blaenau Ffestiniog, LL41 3EN

Asiant

Enw: Don Westley

Cyfeiriad: 3, Commercial Square, HEOL YR EGLWYS, BLAENAU FFESTINIOG, LL41 3HP
Manylion Penderfyniad

Penderfyniad - Gweler y dyfarniad o dan tab Gweld Dogfennau

Penderfyniad: Gwrthodwyd/Refused

Dyddiad Penderfyniad: 29-Jul-2019

Math Disgrifiad Byr
Gwybodaeth Polisiau/Policies : Ardal Dwyfor Area
Rheswm Graddfa
Rheswm Dyluniad
 
Manylion Apêl

Math o Apêl:

Householder Appeal Service 

Dyddiad Cyflwyno Apêl:

22-Aug-2019 

Manylion Apêl:

 

Dyddiad Penderfyniad Apêl: