Rhif Cyfeirnod Cais Cynllunio: C19/0279/22/LL

Rhif Cyfeirnod Porth Cynllunio:

Lleoliad y Safle: Tir yn / Land at Tal Y Maes Mawr, Nebo, Caernarfon, LL546RY

Dyddiad Cofrestru: 27-Mar-2019

Math o Gais: Llawn - Cynllunio/Full - Planning

(Noder - Os yw'r math o gais yn Farn sgrinio / sgopio: Nid yw hwn yn gais cynllunio ond yn hytrach yn gofyn am farn y Cyngor ynglŷn â'r angen neu beidio am Asesiad Effaith Amgylcheddol)

Ward: Llanllyfni

Cymuned: Llanllyfni

Bwriad: Cais llawn i osod 4 pabell 'saffari', 1 adeilad 'sauna' ynghyd a gwaith cysylltiol/ Full application to site 4 no.safari tents, 1 sauna building and other associated works

Statws: Cais wedi eu penderfynu / Application Decided Gwrthodwyd/Refused

Rhowch sylw ar y cais hwn: Mae'r cais yma wedi ei benderfynu'n barod. Ni ellir rhoi sylwadau.

Ymgeisydd

Enw: Roberts

Cyfeiriad: Tal Maes Mawr, Nebo, Caernarfon, LL546RY

Asiant

Enw: Kerry James Planning

Cyfeiriad: Hen Vicarage, Llanrhaeadr, Denbigh, LL164NU
Manylion Penderfyniad

Penderfyniad - Gweler y dyfarniad o dan tab Gweld Dogfennau

Penderfyniad: Gwrthodwyd/Refused

Dyddiad Penderfyniad: 10-Jun-2019

Manylion Apêl

Nid oes manylion apêl ar gyfer y cais hwn