Rhif Cyfeirnod Cais Cynllunio: C19/0224/11/LL

Rhif Cyfeirnod Porth Cynllunio:

Lleoliad y Safle: 23, Belmont Road, Bangor, LL572HY

Dyddiad Cofrestru: 08-Mar-2019

Math o Gais: Llawn - Cynllunio/Full - Planning

(Noder - Os yw'r math o gais yn Farn sgrinio / sgopio: Nid yw hwn yn gais cynllunio ond yn hytrach yn gofyn am farn y Cyngor ynglŷn â'r angen neu beidio am Asesiad Effaith Amgylcheddol)

Ward: Glyder

Cymuned: Bangor

Bwriad: Cais ol-weithredol i ddymchwel cegin a ystafell wydr is-safonol yng nghefn yr eiddo ac adeiladu estyniad cefn unllawr / Retrospective application for the demolition of sub-standard kitchen and conservatory at the rear of the property and construction of a single storey rear extension

Statws: Apel wedi ei benderfynu / Appeal decided Caniatau/Allowed 22-Aug-2019

Rhowch sylw ar y cais hwn: Mae'r cais yma wedi ei benderfynu'n barod. Ni ellir rhoi sylwadau.

Ymgeisydd

Enw: Mrs Maureen Roberts

Cyfeiriad: 23, Belmont Road, Bangor, LL572HY

Asiant

Enw: VCKitching Architectual Design

Cyfeiriad: 57 Clos Belyn, Llandudno Junction, Conwy, LL319AH
Manylion Penderfyniad

Penderfyniad - Gweler y dyfarniad o dan tab Gweld Dogfennau

Penderfyniad: Gwrthodwyd/Refused

Dyddiad Penderfyniad: 29-Apr-2019

Math Disgrifiad Byr
Gwybodaeth Polisiau/Policies : Ardal Arfon Area
Rheswm 1
 
Manylion Apêl

Math o Apêl:

Householder Appeal Service 

Dyddiad Cyflwyno Apêl:

26-May-2019 

Manylion Apêl:

Caniatau/Allowed 

Dyddiad Penderfyniad Apêl:

22-Aug-2019