Rhif Cyfeirnod Cais Cynllunio: C19/0169/19/AM

Rhif Cyfeirnod Porth Cynllunio:

Lleoliad y Safle: Gypsy Wood, Bontnewydd, Caernarfon, Gwynedd, LL552YA

Dyddiad Cofrestru: 20-Feb-2019

Math o Gais: Amlinell/Outline

(Noder - Os yw'r math o gais yn Farn sgrinio / sgopio: Nid yw hwn yn gais cynllunio ond yn hytrach yn gofyn am farn y Cyngor ynglŷn â'r angen neu beidio am Asesiad Effaith Amgylcheddol)

Ward: Bontnewydd

Cymuned: Bontnewydd

Bwriad: Cais amlinellol ar gyfer codi annedd menter wledig / Outline application for the erection of a rural enterprise dwelling

Statws: Cais wedi eu penderfynu / Application Decided Gwrthodwyd/Refused

Rhowch sylw ar y cais hwn: Mae'r cais yma wedi ei benderfynu'n barod. Ni ellir rhoi sylwadau.

Ymgeisydd

Enw: G. Jones

Cyfeiriad: Gypsy Wood, Bontnewydd, Caernarfon, Gwynedd, LL552YA

Asiant

Enw: Mark Roberts Planning Consultant

Cyfeiriad: SWYDDFA 9, CANOLFAN BUSNES, PLAS EIRIAS, BAE COLWYN, CONWY, LL298BF
Manylion Penderfyniad

Penderfyniad - Gweler y dyfarniad o dan tab Gweld Dogfennau

Penderfyniad: Gwrthodwyd/Refused

Dyddiad Penderfyniad: 20-May-2019

Math Disgrifiad Byr
Gwybodaeth Polisiau/Policies : Ardal Arfon Area
Rheswm .
 
Dogfennau

Dim dogfennau i'r cais hwn

Disgrifiad Enw ffeil
File Size: 211617, HREF: , Reference: Application Form - Without Personal Data ApplicationFormNoPersonalData.pdf
File Size: 1024814, HREF: , Reference: The Location Plan Location Plan.pdf
File Size: 270183, HREF: , Reference: Site & other Plans Block Plan.pdf
File Size: 158854, HREF: , Reference: Rural enterprise dwelling appraisal Rural Enterprise Dwelling Appraisal.docx
Sylwadau_Uned_priffyrdd_-_28.02.19.pdf
Sylwadau Dwr Cymru - 28.02.19.doc
Sylwadau CNC - 04.03.19.rtf
Sylwadau_Cyngor_Cymuned_Bontnewydd_-_14.03.19.pdf
Sylwadau FCRMU - 20.03.19.rtf
Decision_Notice.pdf
 
Manylion Apêl

Nid oes manylion apêl ar gyfer y cais hwn