Rhif Cyfeirnod Cais Cynllunio: C19/0154/03/LL

Rhif Cyfeirnod Porth Cynllunio:

Lleoliad y Safle: Market Hall, Church Street, Blaenau Ffestiniog, LL41 3HP

Dyddiad Cofrestru: 12-Feb-2019

Math o Gais: Llawn - Cynllunio/Full - Planning

(Noder - Os yw'r math o gais yn Farn sgrinio / sgopio: Nid yw hwn yn gais cynllunio ond yn hytrach yn gofyn am farn y Cyngor ynglŷn â'r angen neu beidio am Asesiad Effaith Amgylcheddol)

Ward: Bowydd a Rhiw

Cymuned: Ffestiniog

Bwriad: Addasu adeilad yn 14 fflat / Conversion of building to 14 flats

Statws: Holl Ymgynghoriadau drosodd / All Consultations complete

Rhowch sylw ar y cais hwn: Gwneud sylw ar y cais yma

Ymgeisydd

Enw: Paul McCready

Cyfeiriad: Mossley Hill Investments Gwynedd Lt, Windsor House, Bayshill Road, Cheltenham, GL50 3AT

Asiant

Enw: EVOLVE DESIGNS (NW) LIMITED

Cyfeiriad: Evolve Designs (NW) Limited, 10 Tapton Way, Merseyside, Liverpool, L13 IDA
Manylion Penderfyniad

Penderfyniad - Gweler y dyfarniad o dan tab Gweld Dogfennau

Penderfyniad:

Dyddiad Penderfyniad:

Nid oes penderfyniad wedi ei wneud ar y cais hyd yma
Dogfennau

Dim dogfennau i'r cais hwn

Disgrifiad Enw ffeil
File Size: 237818, HREF: , Reference: Application Form - Without Personal Data ApplicationFormNoPersonalData.pdf
File Size: 49810, HREF: , Reference: The Location Plan Market Hall-Site Location Plan.pdf
File Size: 91033, HREF: , Reference: Site & other Plans Market Hall-Prop Elevations.pdf
File Size: 90314, HREF: , Reference: Site & other Plans Market Hall-Existing Plans.pdf
File Size: 88720, HREF: , Reference: Site & other Plans Market Hall-Existing Elevations.pdf
File Size: 813785, HREF: , Reference: Additional plans Planning Statement - Final.pdf
File Size: 130052, HREF: , Reference: Additional plans Appendix 1b.pdf
File Size: 101455, HREF: , Reference: Additional plans Appendix 1a.pdf
Attachment to Email: email_msg_11113.rtf Sylwadau CNC 14.03.2019.pdf
Sylwadau_Cyngor_Tref_21.03.19.doc
Sylwadau_Uned_Polisi_-_01.04.19.pdf
Sylwadau_CNC_02.04.19.pdf
Attachment to Email: email_msg_11338.rtf C19.0154.03.LL Market Hall, Blaenau.doc
Additional_Information_Housing_Information_22.05.19.pdf
Additional_Information_Waiting_List_Figures_22.05.19.pdf
Amended_Proposed_Elevations_22.05.19.jpg
Amended_Proposed_First_Floor_Plan_22.05.19.jpg
Housing_Information_Superseded_22.05.19.pdf
Proposed_Elevations_-_Superseded_22.05.19.jpg
Proposed_First_Floor_Plan_-_Superseded_22.05.19.jpg
Proposed_First_Floor_Plan_2_-_Superseded_22.05.19.jpg
Proposed_Ground_Floor_Plan_-_Superseded_22.05.19.jpg
Proposed_Ground_Floor_Plan_2_-_Superseded_22.05.19.jpg
Amended_Proposed_Ground_Floor_Plan_22.05.19.jpg
Sylwadau_Dwr_Cymru_28.05.19.msg
Sylwadau_Llywodraeth_Cymru_07.06.19.pdf
 
Manylion Apêl

Nid oes manylion apêl ar gyfer y cais hwn