Rhif Cyfeirnod Cais Cynllunio: C19/0149/46/LL

Rhif Cyfeirnod Porth Cynllunio:

Lleoliad y Safle: Congl y Cae, Llangwnadl, Pwllheli, Gwynedd LL538NL

Dyddiad Cofrestru: 18-Feb-2019

Math o Gais: Llawn - Cynllunio/Full - Planning

(Noder - Os yw'r math o gais yn Farn sgrinio / sgopio: Nid yw hwn yn gais cynllunio ond yn hytrach yn gofyn am farn y Cyngor ynglŷn â'r angen neu beidio am Asesiad Effaith Amgylcheddol)

Ward: Tudweiliog

Cymuned: Tudweiliog

Bwriad: Dymchwel adeilad allanol a chodi estyniad unllawr ar y tŷ ac addasu adeilad allanol yn 2 uned wyliau / Demolish existing outbuilding and construct a single storey extension to dwelling and conversion of outbuilding into 2 holiday units

Statws: Apel wedi ei benderfynu / Appeal decided Gwrthod/Dismissed 23-Sep-2019

Rhowch sylw ar y cais hwn: Mae'r cais yma wedi ei benderfynu'n barod. Ni ellir rhoi sylwadau.

Ymgeisydd

Enw: Llyn Holiday Homes Limited

Cyfeiriad: 17 Carrs Crescent, Formby, Liverpool, L372EU

Asiant

Enw: KJP Architecture

Cyfeiriad: 62a Pensby Road, Heswall, Wirral, CH607RE
Manylion Penderfyniad

Penderfyniad - Gweler y dyfarniad o dan tab Gweld Dogfennau

Penderfyniad: Gwrthodwyd/Refused

Dyddiad Penderfyniad: 08-Jul-2019

Math Disgrifiad Byr
Gwybodaeth Polisiau/Policies : Ardal Dwyfor Area
Rheswm 1
 
Dogfennau

Dim dogfennau i'r cais hwn

Disgrifiad Enw ffeil
Adroddiad_Adeileddol_-_Structural_Report.pdf
Arolwg_Topograffeg_-Topographical_Survey.pdf
Cynllun_Lleoliad_-_Location_Plan.pdf
Cynllun_Safle_Bwriedig_-_Proposed_Site_Plan.pdf
Edrychiadau_Bwriedig_Adeilad_Allanol_-_Proposed_Outbuilding_Elevations.pdf
Edrychiadau_Presennol_Ffermdy_-_Existing_Farmhouse_Elevations.pdf
Edrychiadau,_Trawsdoriad_a_Cynllun_To_Presennol_Adeilad_Allanol_-_Existing_Outbuilding_Elevations,_Crossections_&_Roof_Plan.pdf
Sylwadau Dwr Cymru - 21.02.19.doc
Sylwadau CNC - 27.02.19.rtf
Gwrthwynebiad_CC_Tudweiliog_11.03.19.pdf
Ymateb_GAPS_12.03.19.pdf
Access_Statement_-_superseded.pdf
Amended_Access_Statement_-_08.04.19.pdf
Amended_Application_Form_-_09.04.19.pdf
Amended_Planning_Statement_-_08.04.19.pdf
Amended_Plans_-_25.03.19.pdf
Amended_Proposed_Site_Plan_-_09.04.19.pdf
ApplicationFormNoPersonalData_-_superseded.pdf
Cynllun_Safle_Bwriedig_-_Proposed_Site_Plan_superseded.pdf
Cynlluniau_Llawr_a_Trawsdoriad_Bwriedig_Adeilad_Allanol_-_Proposed_Outbuilding_Floor_&_Roof_Plans_-_superseded.pdf
Cynlluniau_Llawr_a_Trawsdoriad_Bwriedig_Ffermdy_-_Proposed_Farmhouse_Floor_Plans_&_Sections_-_superseded.pdf
Cynlluniau_Llawr_Presennol_Ffermdy_-_Existing_Farmhouse_Floor_Plans_-_superseded.pdf
Edrychiadau_a_Cynlluniau_Llawr_Presennol_Adeilad_Allanol_-_Existing_Outbuilding_Floor_Plans_&_Elevations_-_superseded.pdf
Edrychiadau_Bwriedig_Ffermdy_-Proposed_Farmhouse_Elevations_-_superseded.pdf
Planning_Statement_-_superseded.pdf
Sylwadau Uned priffyrdd - 01.05.19.rtf
Sylwadau_Uned_Economi_a_Thwristiaeth_1.5.19.docx
Sylwadau_Bioamrywiaeth_-_dim_angen_adroddiad_16.10.18.docx
Amended_Plan_-_Proposed_Outbuilding_Elevations_-_02.05.19.pdf
Cynlluniau_Llawr_a_Trawsdoriad_Bwriedig_Ffermdy_-_Proposed_Farmhouse_Floor_Plans_&_Sections_-_superseded.pdf
Sylwadau Cyngor Cymuned Tudweiliog - 15.05.19.rtf
Adroddiad_Dirprwyedig.pdf
Dyfarniad_Cynllunio.pdf
Penderfyniad_Apel_Appeal_Decision_23.09.19.pdf
 
Manylion Apêl

Math o Apêl:

Ysgrifenedig / Written 

Dyddiad Cyflwyno Apêl:

04-Jun-2019 

Manylion Apêl:

Gwrthod/Dismissed 

Dyddiad Penderfyniad Apêl:

23-Sep-2019