Planning Application Reference Number: C19/0078/11/LL

Planning Portal Reference Number:

Site Location: Former Bangor City Social Club, Deiniol Road, Bangor, Gwynedd, LL57 2UR

Registration Date: 29-Jan-2019

Application Type: Llawn - Cynllunio/Full - Planning

(Note: if the application type is Screening / scoping opinion: This is not a planning application, it is a request for the Council's opinion whether an Environmental Impact Assessment is required or not)

Ward: Menai (Bangor)

Community: Bangor

Proposal: Darparu 38 uned breswyl (gan gynnwys cymysg o unedau farchnad agored ac unedau fforddiadwy), mannau parcio a mynedfa / Provision of 38 residential units (including a mixture of open market units and affordable units), parking accomodation and access

Status: Holl Ymgynghoriadau drosodd / All Consultations complete

Comment: Comment on this application

Applicant

Name: Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG)

Address: C/O AGENT

Agent

Name: Caulmert Ltd

Address: Uned 14, St. Asaph Business Park, Llanelwy, Sir Ddinbych, LL170LJ
Decision Details

Decision - See the Decision Notice on the View Documents tab

Decision:

Decision Date:

A decision has not yet been made on this application
Associated Media

There are no documents for this application

Description Filename
Adroddiad_Asesiad_Ecolegol_Rhagarweiniol_-_Preliminary_Ecological_Appraisal_Report.pdf
Adroddiad_Ymgynghoriaeth_Cyn_Cyflwyno_Cais_-_PAC_Report.pdf
Arolwg_Topograffeg_-_Topographical_Survey.pdf
Bangor_SC_11_-_Photo.pdf
Bangor_SC_13_-_Photo.pdf
Bangor_SC_3_-_Photo.pdf
Bangor_SC_5_-_Photo.pdf
Bangor_SC_6_-_Photo.pdf
Bangor_SC_7_-_Photo.pdf
C945.010-2D_LowerGroundFloorGeneralArrangment_A2.pdf
C945.011-2C_UpperGroundFloorGeneralArrangment_A2.pdf
C945.012C_FirstFloorGeneralArrangment_A2.pdf
C945.013C_SecondFloorGeneralArrangment_A2.pdf
C945.014C_ThirdFloorGeneralArrangment_A2.pdf
C945.015C_RoofPlanGeneralArrangment_A2.pdf
C945.020C_Proposed_Elevations_A1.pdf
C945.060C_SitePlan_A1.pdf
C945.090C_3DViewStreetView1_A3.pdf
C945.091A_3DView_StreetView2_A3.pdf
C945.092C_3DViewStreetView3_A3.pdf
C945.093C_3DViewAerialView1_A3.pdf
C945.094C_3DViewAerialView2_A3.pdf
C945.095-2A_3DViewAerialView3_A3.pdf
C945.096-2A_3DViewAerialView4_A3.pdf
C945.097-2A_3DViewCourtyard_A3.pdf
C945_030-2B_SECTONS.pdf
Community_&_Linguistic_Statement.pdf
Cynllun_Cyfyngiadau_Coed_-_Tree_Constraints_Plan.pdf
Cynllun_Lleoliad_-_Location_Plan.pdf
Datganiad_Coedyddiaeth_-_Arboricultural_Statement.pdf
Datganiad_Cymunedol_ac_Ieithyddol.pdf
Datganiad_Cynllunio_-_Planning_Statement.pdf
Datganiad_Dyluniad_a_Mynedfa_-_Design_&_Access_Statement.pdf
Datganiad_Tai_Fforddiadwy_-_Affordable_Housing_Staetment.pdf
Datganiad_Trafnidiaeth_-_Transport_Statement.pdf
Ffurflen_Gais_-_Application_Form.pdf
Strategaeth_Draenio_-_Drainage_Strategy.pdf
Travel_Plan.pdf
Sylwadau_Gwasanaeth_Tan_04.02.19.pdf
Sylwadau_CNC_12.02.19.pdf
Sylwadau_Cyngor_Dinas_Bangor_20.02.19.pdf
Sylwadau_Dwr_Cymru_18.02.19.pdf
Sylwadau_Adran_Draenio_25.02.19.pdf
Datganiad_Cadwraeth_Dwr_-_Water_Conservation_Statement.pdf
Datganiad_Cymysgedd_Tai_-_Housing_Mix_Statement_05.04.19.pdf
Sylwadau_Uned_Polisi_Cynllunio_25.04.19.pdf
Sylwadau_Trafnidiaeth_03.06.19.pdf
 
Appeal Details

There are no appeal details for this application