Rhif Cyfeirnod Cais Cynllunio: C19/0027/39/LL

Rhif Cyfeirnod Porth Cynllunio:

Lleoliad y Safle: Tir ger Drws y Llan, Llanengan, Pwllheli, Gwynedd, LL537LH

Dyddiad Cofrestru: 23-Jan-2019

Math o Gais: Llawn - Cynllunio/Full - Planning

(Noder - Os yw'r math o gais yn Farn sgrinio / sgopio: Nid yw hwn yn gais cynllunio ond yn hytrach yn gofyn am farn y Cyngor ynglŷn â'r angen neu beidio am Asesiad Effaith Amgylcheddol)

Ward: Llanengan

Cymuned: Llanengan

Bwriad: Adeiladu 2 dy fforddiadwy (cais diwygiedig) / Construction of 2 affordable houses (revised application)

Statws: Holl Ymgynghoriadau drosodd / All Consultations complete

Rhowch sylw ar y cais hwn: Gwneud sylw ar y cais yma

Ymgeisydd

Enw: Nia Ferris

Cyfeiriad: Lleifior, Llanengan, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL537LD

Asiant

Enw: Mr Sion Flynn & Miss Megan Roberts

Cyfeiriad: Bodlondeb, Sarn Bach, Pwllheli, LL537BG
Manylion Penderfyniad

Penderfyniad - Gweler y dyfarniad o dan tab Gweld Dogfennau

Penderfyniad:

Dyddiad Penderfyniad:

Nid oes penderfyniad wedi ei wneud ar y cais hyd yma
Manylion Apêl

Nid oes manylion apêl ar gyfer y cais hwn