Rhif Cyfeirnod Cais Cynllunio: C19/0014/19/LL

Rhif Cyfeirnod Porth Cynllunio:

Lleoliad y Safle: Tir ger / Land at Lon Cefnwerthyd, Bontnewydd, Caernarfon, Gwynedd, LL552UD

Dyddiad Cofrestru: 07-Jan-2019

Math o Gais: Llawn - Cynllunio/Full - Planning

(Noder - Os yw'r math o gais yn Farn sgrinio / sgopio: Nid yw hwn yn gais cynllunio ond yn hytrach yn gofyn am farn y Cyngor ynglŷn â'r angen neu beidio am Asesiad Effaith Amgylcheddol)

Ward: Bontnewydd

Cymuned: Bontnewydd

Bwriad: Cais llawn i godi 29 uned preswyl ynghyd a thirlunio, parcio, creu mynedfa newydd ag ardal cyhoeddus agored / Full application for the provision of 29 residential units with associated landscaping, parking, the creation of a new entrance and an area of public open space

Statws: Cais wedi eu penderfynu / Application Decided Caniatawyd gydag Amodau/Approved with Conditions

Rhowch sylw ar y cais hwn: Mae'r cais yma wedi ei benderfynu'n barod. Ni ellir rhoi sylwadau.

Ymgeisydd

Enw: Watkin Jones Homes

Cyfeiriad: 55, Ffordd William Morgan, St Asaph Business Park, St Asaph, LL170JG

Asiant

Enw:

Cyfeiriad:
Manylion Penderfyniad

Penderfyniad - Gweler y dyfarniad o dan tab Gweld Dogfennau

Penderfyniad: Caniatawyd gydag Amodau/Approved with Conditions

Dyddiad Penderfyniad: 10-Jun-2019

Dogfennau

Dim dogfennau i'r cais hwn

Disgrifiad Enw ffeil
File Size: 3824439, HREF: , Reference: User defined attachment Transport Statement - ADL.pdf
File Size: 275609, HREF: , Reference: User defined attachment 00318 - EL (95) 01 - C - Proposed Section 104 Drainage Layout.pdf
File Size: 258905, HREF: , Reference: User defined attachment Community and Linguistic Impact Assessment - Watkin Jones Homes.pdf
File Size: 3364122, HREF: , Reference: User defined attachment PEA and Hedgerow Assessment - UES.pdf
File Size: 4984039, HREF: , Reference: User defined attachment Pre-Application Consultation Report (Part 2).pdf
File Size: 4247580, HREF: , Reference: User defined attachment Pre-Application Consultation Report (Part 1).pdf
File Size: 58362, HREF: , Reference: The Location Plan L.01-P1 Location Plan.pdf
File Size: 167461, HREF: , Reference: Site & other Plans L.02-P1 Existing Site Plan.pdf
File Size: 363188, HREF: , Reference: Additional plans PS.01-P1 Indicative Street Visual 1.pdf
File Size: 173316, HREF: , Reference: Additional plans L.50-P1 Boundary Details.pdf
Application_Form_-_NPD.pdf
Additional_Information_-_Affordable_Housing_Statement_-_Watkin_Jones_Homes_-_14.01.19.pdf
Amended_Design_and_Access_Statement_Rev_C_-_14.01.19.pdf
Amended_Planning_Statement_(Rev_C)_-_Watkin_Jones_Homes_-_14.01.19.pdf
Amended_Proposed_Section_104_Drainage_Layout_-_18.01.18.pdf
Design_and_Access_Statement_Rev_B(1)_-_superseded.pdf
Drainage_Stratergy_-_superseded_.pdf
Planning_Statement_(Rev_B)_-_Watkin_Jones_Homes_-_superseded.pdf
Proposed_Section_104_Drainage_Layout_-_supersed.pdf
Sylwadau Uned Draenio - 21.01.19.rtf
Sylwadau_Swyddog_Tan_-_17.01.19.pdf
Sylwadau_Dwr_Cymru_18.01.19.pdf
Sylwadau_Llywodraeth_Cymru_17.01.19.pdf
Sylwadau_Polisi_29.01.19.pdf
Sylwadau CNC - 31.01.19.pdf
Sylwadau_Cyngor_Cymuned_Bontnewydd_-_29.01.19.pdf
Sylwadau_Uned_Priffyrdd_-_19.02.19.pdf
SYlwadau Uned Bioamrywiaeth - 04.03.19.doc
Sylwadau_Gwasanaeth_Tan_13.03.19.pdf
Additional_Information_-_Consideration_of_Responses_following_Statutory_Consultation_Period_-_11.03.19.pdf
Additional_Information_-_Drainage_Response_-_15.03.19.pdf
Additional_Information_GAT_Report_15.03.19.pdf
Attachment to Email: email_msg_11244.rtf Sylwadau GAPS - 22.03.19.pdf
Amended_Landscape_Scheme_Plan_-_26.03.19.pdf
Landscape_Scheme_-__The_Ark_Company_-_superseded.pdf
Sylwadau Uned Bioamrywiaeth - 02.04.19.doc
L.03-P1_Proposed_Site_Plan_-_superseded.pdf
L.04-P2_Site_Sections_-_1_-_superseded.pdf
L.05-P2_Site_Sections_-_2_-_superseded.pdf
L.10-P1_Block_Type_1_-_Gwynant_-_superseded.pdf
L.11-P1_Block_Type_2.1_-_Colwyn_-_superseded_.pdf
L.12-P1_Block_Type_2.2_-_Colwyn_-_superseded_.pdf
L.13-P1_Block_Type_3_-_Tegid_-_superseded.pdf
L.14-P1_Block_Type_4_-_Ogwen_-_superseded_.pdf
L.15-P1_Block_Type_5_-_superseded.pdf
L.16-P1_Block_Type_6_-_superseded.pdf
L.51-P1_Boundary_Locations_-_superseded.pdf
L.17-P1_Example_Garage_-_superseded_.pdf
Sylwadau_Uned_Priffyrdd_-_15.04.19.pdf
Sylwadau_Polisi_29.01.19.pdf
Additional_Information_-_SK.12-P2_Sketch_Section_-_17.05.19.pdf
Additional_Information_-_WJ_Responses_following_Planning_Committee_on_29.04.19_-_17.05.19.pdf
Sylwadau_Uned_Priffyrdd_-_21.05.19.pdf
Amended_Plans_-_11.04.19.pdf
Amended_Plans_-_17.05.19.pdf
Amended_Plans_-_18.06.19.pdf
Amended_Drainage_Strategy_-_25.06.19.pdf
Amended_Drainage_Stratergy_-_Cadarn_(Rev_G)_-_14.01.19_-_superseded.pdf
Decision_Notice.pdf
 
Manylion Apêl

Nid oes manylion apêl ar gyfer y cais hwn