Rhif Cyfeirnod Cais Cynllunio: C18/1133/14/LL

Rhif Cyfeirnod Porth Cynllunio:

Lleoliad y Safle: Cwm Cadnant Valley, Llanberis Road, Caernarfon, LL552DF

Dyddiad Cofrestru: 06-Dec-2018

Math o Gais: Llawn - Cynllunio/Full - Planning

(Noder - Os yw'r math o gais yn Farn sgrinio / sgopio: Nid yw hwn yn gais cynllunio ond yn hytrach yn gofyn am farn y Cyngor ynglŷn â'r angen neu beidio am Asesiad Effaith Amgylcheddol)

Ward: Cadnant

Cymuned: Caernarfon

Bwriad: Gosod 25 caban gwyliau ar gyfer defnydd gwyliau trwy'r flwyddyn yn lle 32 llain carafan teithiol / Replacing 32 touring caravan pitches with 25 holiday lodges for year round holiday use

Statws: Cais wedi eu penderfynu / Application Decided Caniatawyd gydag Amodau/Approved with Conditions

Rhowch sylw ar y cais hwn: Mae'r cais yma wedi ei benderfynu'n barod. Ni ellir rhoi sylwadau.

Ymgeisydd

Enw: Cwm Cadnant Lodges Ltd

Cyfeiriad: Cwm Cadnant Valley, Llanberis Road, Caernarfon, LL552DF

Asiant

Enw: Richard M Broughton Ltd

Cyfeiriad: Coedteg Farm, Nant y Glyn Road, Colwyn Bay, Clwyd, LL296AB
Manylion Penderfyniad

Penderfyniad - Gweler y dyfarniad o dan tab Gweld Dogfennau

Penderfyniad: Caniatawyd gydag Amodau/Approved with Conditions

Dyddiad Penderfyniad: 03-Jul-2019

Dogfennau

Dim dogfennau i'r cais hwn

Disgrifiad Enw ffeil
Application_Form_-_NPD.pdf
Cwm_Cadnant_Valley_TPP_-_05.12.18.pdf
Justification_Statement.pdf
Klargester_Pumping_Stations.pdf
Location_Plan_.pdf
Tree_Condition_Survey_-_05.12.18.pdf
Tree_root_protection_survey.pdf
Sylwadau_Uned_Priffyrdd_-_19.12.18.pdf
Sylwadau Dwr Cymru - 24.11.18.doc
Sylwadau Swyddog Tan - 04.01.19.docx
Sylwadau Uned Polisi - 07.01.19.docx
Sylwadau_CNC_08_01_2019.pdf
Sylwadau_CNC_08_01_2019.pdf
Additional_Infomation_-_Cwm_Cadnant_Bats_RAM_statement_18.12.18.pdf
Additional_Information_-_Cwm_Cadnant_Badger_RAM_statement_18.12.18.pdf
Additional_Information_-_Cwm_Cadnant_Biosecurity_guidelines_-_18.12.18.pdf
Additional_Information_-_Cwm_Cadnant_Biosecurity_RA_MS_-_18.12.18.pdf
Additional_Information_-_Cwm_Cadnant_Biosecurity_Risk_Assessment_18.12.18.pdf
Additional_Information_-_Cwm_Cadnant_GCN_RAM_statement_18.12.18.pdf
Additional_Information_-_Cwm_Cadnant_Reptile_RAM_statement_18.12.18.pdf
Uned Rheoli Risg Llifogydd - 09.01.19.rtf
Sylwadau_Cyngor_Tref_Caernarfon_-_09.01.19.pdf
Flood_risk_study.pdf
Sylwadau_Uned_Iechyd_-_11.01.19.pdf
Sylwadau_YGC_23.01.19.pdf
Sylwadau CNC - 24.01.19.pdf
Sylwadau Uned Coed - 04.02.19.docx
Plans.pdf
Sylwadau Uned Bioamrywiaeth - 18.02.19.doc
Sylwadau Uned Iechyd - 28.02.19.Docx
Amended_Proposed_Site_Plan_-_05.01.19_-_superseded.pdf
Sylwadau CNC - 19.03.19.rtf
Sylwadau Dwr Cymru - 20.03.19.doc
Sylwadau CADW - 21.03.19.doc
Sylwadau_Cyngor_Tref_Caernarfon_-_20.03.19.pdf
Additional_Information_-_Cwm_Cadnant_T17_-_05.04.19.pdf
Additional_Information_Proposed_site_plan_-_05.04.18.pdf
Amended_Proposed_Site_Plan_-_05.04.19.pdf
Amended_Proposed_Site_Plan_-_25.02.19_-_superseded.pdf
Sylwadau Dwr Cymru - 10.04.19.rtf
Sylwadau_YGC_Llifogydd_ac_Erydiad_17.04.19.pdf
Sylwadau_Cyngor_Tref_Caernarfon_-_17.04.19.pdf
Sylwadau_Uned_Iechyd_-_13.05.19.pdf
Sylwadau Uned Bioamrywiaeth - 16.05.19.rtf
Sylwadau_Swyddog_Coed_22.05.19.pdf
Amended_Proposed_Site_Plan_-_30.05.19.pdf
Sylwadau Uned Iechyd - 07.06.19.Doc
Adroddiad_Dirprwyedig.pdf
Dyfarniad_Cynllunio.pdf
 
Manylion Apêl

Nid oes manylion apêl ar gyfer y cais hwn