Rhif Cyfeirnod Cais Cynllunio: C18/1015/25/LL

Rhif Cyfeirnod Porth Cynllunio:

Lleoliad y Safle: Treborth Playing Fields, Ffordd Treborth, Treborth, Bangor, LL57 2RQ

Dyddiad Cofrestru: 02-Nov-2018

Math o Gais: Llawn - Cynllunio/Full - Planning

(Noder - Os yw'r math o gais yn Farn sgrinio / sgopio: Nid yw hwn yn gais cynllunio ond yn hytrach yn gofyn am farn y Cyngor ynglŷn â'r angen neu beidio am Asesiad Effaith Amgylcheddol)

Ward: Pentir

Cymuned: Pentir

Bwriad: Creu cae chwarae 3ydd cenhedlaeth gan gynnwys mynedfa / man cynhesu corff, creu llain galed ar gyfer gosod eisteddle a man storio cyfarpar, creu ffyrdd a llwybrau, codi llifoleuadau ac ehangu maes parcio / Construction of 3rd generation sports pitch including entrance / warm up area, creation of hardstanding for siting of a stand and kit storage area, creation of roads and paths, erection of floodlights and extension of car park

Statws: Cais wedi eu penderfynu / Application Decided Caniatawyd gydag Amodau/Approved with Conditions

Rhowch sylw ar y cais hwn: Mae'r cais yma wedi ei benderfynu'n barod. Ni ellir rhoi sylwadau.

Ymgeisydd

Enw: Bangor University

Cyfeiriad: C/O Cadnant Planning

Asiant

Enw: Cadnant Planning Ltd.

Cyfeiriad: 1, Connaught House, Riverside Business Park, Lon Benarth, Conwy, LL328UB
Manylion Penderfyniad

Penderfyniad - Gweler y dyfarniad o dan tab Gweld Dogfennau

Penderfyniad: Caniatawyd gydag Amodau/Approved with Conditions

Dyddiad Penderfyniad: 16-Jan-2019

Manylion Apêl

Nid oes manylion apêl ar gyfer y cais hwn