Rhif Cyfeirnod Cais Cynllunio: C18/0955/42/RC

Rhif Cyfeirnod Porth Cynllunio:

Lleoliad y Safle: Northern Lights, Lon-tyn-pwll, Nefyn, Pwllheli, LL536EN

Dyddiad Cofrestru: 15-Oct-2018

Math o Gais: Rhwymedigaeth Cyfreithiol/Legal Oligatn

(Noder - Os yw'r math o gais yn Farn sgrinio / sgopio: Nid yw hwn yn gais cynllunio ond yn hytrach yn gofyn am farn y Cyngor ynglŷn â'r angen neu beidio am Asesiad Effaith Amgylcheddol)

Ward: Nefyn

Cymuned: Nefyn

Bwriad: Tynnu cytundeb 106 arwyddwyd ar gais 2/22/448B sy'n cyfyngu defnydd yr adeilad a'r tir i ddefnydd amaethyddol a dim defnydd busnes na masnachol / Remove section 106 that was signed on application 2/22/448B that restricts the use of building and land to agricultural use and no business or commercial use

Statws: Apel wedi ei benderfynu / Appeal decided Caniatau/Allowed 17-Jun-2019

Rhowch sylw ar y cais hwn: Mae'r cais yma wedi ei benderfynu'n barod. Ni ellir rhoi sylwadau.

Ymgeisydd

Enw: Javier De Arana

Cyfeiriad: Northern Lights, Lon-tyn-pwll, Nefyn, Pwllheli, LL536EN

Asiant

Enw: Dobson Owen

Cyfeiriad: 3 Thomas Buildings, Lon Dywod, Pwllheli, Gwynedd, LL535HH
Manylion Penderfyniad

Penderfyniad - Gweler y dyfarniad o dan tab Gweld Dogfennau

Penderfyniad: Gwrthodwyd/Refused

Dyddiad Penderfyniad: 18-Jan-2019

Math Disgrifiad Byr
Gwybodaeth Polisiau/Policies : Ardal Dwyfor Area
Rheswm EFFAITH WELEDOL
 
Manylion Apêl

Math o Apêl:

Ysgrifenedig / Written 

Dyddiad Cyflwyno Apêl:

 

Manylion Apêl:

Caniatau/Allowed 

Dyddiad Penderfyniad Apêl:

17-Jun-2019