Rhif Cyfeirnod Cais Cynllunio: C17/1172/19/LL

Rhif Cyfeirnod Porth Cynllunio:

Lleoliad y Safle: Plas Y Bryn Nursing Home, Bontnewydd, Caernarfon, LL547YE

Dyddiad Cofrestru: 09-Apr-2018

Math o Gais: Llawn - Cynllunio/Full - Planning

(Noder - Os yw'r math o gais yn Farn sgrinio / sgopio: Nid yw hwn yn gais cynllunio ond yn hytrach yn gofyn am farn y Cyngor ynglŷn â'r angen neu beidio am Asesiad Effaith Amgylcheddol)

Ward: Bontnewydd

Cymuned: Bontnewydd

Bwriad: Newid defnydd cyn gartref nyrsio preswyl i greu 4 uned gwyliau hunan gynhaliol, codi adeilad ar wahan i'w defnyddio fel pwll nofio ynghyd ag estyniadau a newidiadau i'r adeilad presennol / Change of use of former nursing home to create 4 self contained holiday units, construction of separate buildings to be used as a swimming pool

Statws: Cais wedi eu penderfynu / Application Decided Caniatawyd gydag Amodau/Approved with Conditions

Rhowch sylw ar y cais hwn: Mae'r cais yma wedi ei benderfynu'n barod. Ni ellir rhoi sylwadau.

Ymgeisydd

Enw: Dr Mark Sanders

Cyfeiriad: Plas Y Bryn Nursing Home, Bontnewydd, Caernarfon, LL547YE

Asiant

Enw: ALI Building Design Ltd

Cyfeiriad: Glasdy, Ffordd yr Orsaf, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL554AG
Dogfennau

Dim dogfennau i'r cais hwn

Disgrifiad Enw ffeil
A1_-_Plas_y_Bryn_-__EXISTING_PLANS_&_ELEVATIONS_-_20.11.17.pdf
Application_Form_-_NPD_-_09.01.18.pdf
Plas_y_Bryn_Bat_Survey_-_20.11.17.pdf
Plas_y_Bryn_Tree_Report_-_29.12.17.pdf
Site_plan_-_Tree_Constraints_Map_and_Tree_Planting_-_29.12.17.pdf
swimming_pool_-_20.11.17.pdf
sy; prif Sylwadau_Uned_Priffyrdd_-_14.02.18.pdf
syl cnc Sylwadau CNC - 16.02.18.pdf
syl dwr Sylwadau_Dwr_Cymru_-_20.02.18.pdf
syl bio Sylwadau Uned Bioamrywiaeth - 21.02.18.doc
syl pol Sylwadau Uned Polisi - 27.02.18.docx
syl cc Sylwadau_Cyngor_Cymuned_Bontnewydd_-_02.03.18.pdf
A3_-_Plas_y_Bryn_-_Attic_-_20.11.17_-_superseeded.pdf
Amended_Information - Traffic Assessment - 09.04.18.pdf
Amended_Plans_-_Attic_-_09.04.18.pdf
syl cc Sylwadau_Cyngor_Cymuned_Bontnewydd_-_23.04.18.pdf
syl cnc Sylwadau CNC - 24.04.18.pdf
syl dwr Sylwadau_Dwr_Cymru_-_25.04.18.pdf
Amended_Location_Plan_-_08.05.18.pdf
Amended_Location_Plan_-_superseded_-_09.04.18.pdf
Amended_Site_Plan_-_08.05.18.pdf
Amended_Site_Plan_-superseded_-_09.04.18.pdf
syl bio Sylwadau Uned Bioamrywiaeth - 15.05.18.doc
A1_-_Plas_y_Bryn_-_Proposed_Plans_&_Elevations_-_20.11.17.pdf
Amended_-_Proposed_Ground_Floor_Plan_-_04.07.18.pdf
Additional_Information_-_10.07.18.pdf
syl llyw Sylwadau Llywodraeth Cymru - 19.07.18.pdf
Additional_Information_-_Traffic_Assessment_-_09.04.18_-_superseded.pdf
Amended_Traffic_Assessment_-_08.08.18.pdf
15-08-18 e-bost_Sylwadau_Cyfoeth_Naturiol_Cymru_-_15-08-18.msg
17-08-18 Sylwadau_Dwr_Cymru_-_17-08-18.pdf
syl l;ly Sylwadau Llywodraeth Cymru - 11.09.18.rtf
Sylwadau_Trafnidiaeth_Llywodraeth_Cymru_07.09.18.pdf
syl llwy Sylwadau Llywodraeth Cymru - 06.11.18.pdf
Sylwadau_Llywodraeth_Cymru_5.11.18.pdf
Additional_Information_-_Community_&_Linguistic_Impact_Assessment_-_29.11.18.pdf
Sylwadau_Polisi_08_01_2019.pdf
Decision_Notice.pdf
 
Manylion Apêl

Nid oes manylion apêl ar gyfer y cais hwn