Rhif Cyfeirnod Cais Cynllunio: C17/0967/39/LL

Rhif Cyfeirnod Porth Cynllunio:

Lleoliad y Safle: Tir / Land at Tyn y Cae, Llangian, Pwllheli, Gwynedd, LL537LN

Dyddiad Cofrestru: 03-Jan-2018

Math o Gais: Llawn - Cynllunio/Full - Planning

(Noder - Os yw'r math o gais yn Farn sgrinio / sgopio: Nid yw hwn yn gais cynllunio ond yn hytrach yn gofyn am farn y Cyngor ynglŷn â'r angen neu beidio am Asesiad Effaith Amgylcheddol)

Ward: Llanengan

Cymuned: Llanengan

Bwriad: Creu safle ar gyfer 12 pabell saffari / Creation of site for 12 safari tents

Statws: Apel wedi ei benderfynu / Appeal decided Caniatau/Allowed 29-Oct-2018

Rhowch sylw ar y cais hwn: Mae'r cais yma wedi ei benderfynu'n barod. Ni ellir rhoi sylwadau.

Ymgeisydd

Enw: DC Howarth Ltd

Cyfeiriad: Tyn Y Cae, Llangian, Pwllheli, LL537LN

Asiant

Enw: Owen Devenport Ltd

Cyfeiriad: 5, Field Street, Llangefni, Anglesey, LL777EH
Manylion Penderfyniad

Penderfyniad - Gweler y dyfarniad o dan tab Gweld Dogfennau

Penderfyniad: Gwrthodwyd/Refused

Dyddiad Penderfyniad: 16-Apr-2018

Math Disgrifiad Byr
Gwybodaeth Polisiau/Policies : Ardal Meirionnydd Area
Rheswm 1
 
Manylion Apêl

Math o Apêl:

Ysgrifenedig / Written 

Dyddiad Cyflwyno Apêl:

16-Jul-2018 

Manylion Apêl:

Caniatau/Allowed 

Dyddiad Penderfyniad Apêl:

29-Oct-2018